• 1400/03/30 - 12:05
  • 108
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

کارگاه های آموزشی کتابخانه

سال 1400

فصل بهار

نام کارگاه:  راهنمای موضوعی پایگاه های مهم اطلاعاتی

تاریخ برگزاری: فروردین

نام مدرس: نیره جعفری فر           

فایل محتوا

لیست شرکت کنندگان

 

نام کارگاه:  شیوه ایجاد ORCID

تاریخ برگزاری: اردیبهشت

نام مدرس: نیره جعفری فر           

فایل محتوا

لیست شرکت کنندگان

 

نام کارگاه:  آشنایی با پایگاه اطلاعاتی پروکوئست

تاریخ برگزاری:خرداد

نام مدرس: نیره جعفری فر           

فایل محتوا

لیست شرکت کنندگان

 

نام کارگاه:  ایجاد بوکمارک‌ در گوگل کروم

تاریخ برگزاری:مرداد

نام مدرس: نیره جعفری فر           

فایل محتوا

لیست شرکت کنندگان

 

نام کارگاه:  شیوه ایجاد پروفایل Google Scholar

تاریخ برگزاری: شهریور

نام مدرس: نیره جعفری فر           

فایل محتوا

لیست شرکت کنندگان

 

نام کارگاه:  شیوه ثبت ResearcherID

تاریخ برگزاری: مهر

نام مدرس: نیره جعفری فر           

فایل محتوا

لیست شرکت کنندگان

 

نام کارگاه:  آشنایی با سامانه دانش لینک

تاریخ برگزاری: آبان

نام مدرس: نیره جعفری فر           

فایل محتوا

لیست شرکت کنندگان

 

نام کارگاه:  آشنایی با کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی قم

تاریخ برگزاری: آذر

نام مدرس: نیره جعفری فر           

فایل محتوا

لیست شرکت کنندگان

 

نام کارگاه:  آشنایی با فرم ساز پورتال فرادید

تاریخ برگزاری: دی

نام مدرس: نیره جعفری فر           

فایل محتوا

لیست شرکت کنندگان

 

 

فصل بهار

نام کارگاه: راهنمای آموزشی Google Scholar

تاریخ برگزاری: اردیبهشت ماه 1399

نام مدرس: نیره جعفری فر           

فایل محتوا

لیست شرکت کنندگان

 

نام کارگاه: راهنمای استفاده از پایگاه اطلاعاتی Scopus

تاریخ برگزاری: خرداد ماه 1399

نام مدرس: نیره جعفری فر

فایل محتوا

لیست شرکت کنندگان

 

فصل تابستان

نام کارگاه: راهنمای استفاده از Science Direct

تاریخ برگزاری: مرداد ماه 1399

نام مدرس: نیره جعفری فر           

فایل محتوا

لیست شرکت کنندگان

 

نام کارگاه: تحلیلی بر گزارش میزان استفاده از ClinicalKey در دانشگاه علوم پزشکی قم

تاریخ برگزاری: شهریور ماه 1399

نام مدرس: نیره جعفری فر

فایل محتوا

لیست شرکت کنندگان

 

فصل پاییز

نام کارگاه: راهنمای استفاده از پایگاه اطلاعاتی Up To Date

تاریخ برگزاری: مهر ماه 1399

نام مدرس: نیره جعفری فر           

فایل محتوا

لیست شرکت کنندگان

 

نام کارگاه: Ulrich web

تاریخ برگزاری: آذر ماه 1399

نام مدرس: نیره جعفری فر

فایل محتوا

لیست شرکت کنندگان

 

فصل زمستان

نام کارگاه: راهنمای استفاده ازWiley

تاریخ برگزاری: دی ماه 1399

نام مدرس: نیره جعفری فر           

فایل محتوا

لیست شرکت کنندگان

 

نام کارگاه: MEDLINE

تاریخ برگزاری: بهمن ماه 1399

نام مدرس: نیره جعفری فر

فایل محتوا

لیست شرکت کنندگان

فصل بهار

نام کارگاه: نحوه ویرایش و ایجاد پروفایل واحد اساتید و پژوهشگران در پایگاه اطلاعاتیScopus

تاریخ برگزاری: اردیبهشت ماه 1400

نام مدرس: نیره جعفری فر

فایل محتوا

لیست شرکت کنندگان

نام کارگاه: راهنمای استفاده از EMBASE

تاریخ برگزاری: خرداد ماه 1400

نام مدرس: نیره جعفری فر           

فایل محتوا

لیست شرکت کنندگان

 

 

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 44605

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید