آدرس:قم - بلوار غدیر -بعد از بوستان غدیر- روبروی ورزشگاه یادگار امام-مجتمع پردیس - دانشکده پزشکی، طبقه همکف کتابخانه

کد پستی: 3736175513

آدرس ایمیل:

puqlib.muq.ac.ir@gmail.com

puqlib@muq.ac.ir

شماره فکس دانشکده: 02533209127

فرم ارسال درخواست

ساعت کاری کتابخانه: 7:30 تا 15:30

سرکار خانم دکتر اکرم مهراندشت

مدرک تحصیلی: دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

تماس:02532854011

سرپرست کتابخانه مرکزی دانشگاه

مسئول کتابخانه

سرکار خانم نیره جعفری فر

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

شماره تماس:02531971202

ایمیل: jafarinayere@gmail.com

مسئول بخش امانت:

سرکار خانم سارا معلمی

مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

تماس: 02531971195

مسئول سایت:

سرکار خانم فاطمه گلشنی

مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت برنامه ریزی آموزشی

تماس: 02531971204