جامعه استفاده کننده:

کلیه اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی( اتاق عمل، هوشبری، فوریت پزشکی، علوم آزمایشگاهی، مهندسی بافت، نانوفناوری زیستی)، پرستاری و مامایی، سلامت و دین، طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی قم می باشد.

 

لیست اخبار صفحه :1
نوپا

نوپا

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با هدف تامین اهداف زیر، اقدام به طراحی و پیاده سازی " نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران (نوپا) نموده است: 1 -بهره برداری اثربخش، مبتنی بر اخلاق و کارآمد از پژوهش های نظام سلامت کشور 2 -توسعه کمی و کیفی پژوهش های نظام سلامت 3 -صرفه جویی و مدیریت هزینه ها در پژوهش های نظام سلامت 4 -افزایش مشاهده پذیری و دسترسی پژّوهشگران به منابع اطلاعاتی و نتایج پژوهش ها 5 -پایش ، رصد، توزیع و ترویج دانش تولید شده از پژوهش های پزشکی نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا) مجموعه ای از شیوه نامه ها و سامانه های اطلاعاتی در برگیرنده اجزای نظام پژوهش علوم پزشکی کشور شامل پژوهشگران و نویسندگان مقالات، طرح های تحقیقاتی، پایان نامه ها، مقالات، مجلات، کتاب ها، پروانه های ثبت اختراعات و سایر موارد مرتبط است. این نظام که به اختصار (نوپا) نامیده می شود شامل 12 سامانه اطلاعات علمی پژوهشی است که 12 خدمت نوین پژوهشی را به پژوهشگران علوم پزشکی کشور ارائه می نماید.